Conquer Club
Tournament: Svenska Mästerskapen - Div 7 omgång 10

Game 2772291

Round 5


[refresh map] [map size] [colour codes] [side stats] [indicators] [toggle dead]

Players


Game Type
Standard
Initial Troops
Automatic
Play Order
Sequential
Spoils
No Spoils

Reinforcements
Unlimited
Special Gameplay
Fog
Round Limit
None
Round Length
24 Hours

Statistics

PlayerRegionsTroopsTroops Due
r:bjogus 4.8 0 0 0
g:ArgoW 4.6 28 51 137

Game Log

2008-07-13 10:30:16 - Game has been initialized
2008-07-14 14:22:34 - ArgoW eliminated bjogus from the game
2008-07-14 14:22:34 - ArgoW won the game
2008-07-14 14:22:34 - bjogus lost 17 points
2008-07-14 14:22:34 - ArgoW gained 17 points

Game Chat

2008-07-13 10:30:33 - ArgoW: tja och sry för att jag blev så sen
2008-07-13 10:51:38 - bjogus: gör ingrt
2008-07-14 11:06:26 - ArgoW: vinner jag denna så är de inte en delad första plats utan en första plats:P
2008-07-14 12:54:42 - bjogus: inte min favorit bana
2008-07-14 14:15:06 - ArgoW: kvittar om du vinner eller inte
2008-07-14 14:15:11 - ArgoW: samma för mig
2008-07-14 14:15:31 - ArgoW: ajg ahr redan vunnit divisonen för jag blev lika med pela666 men ajg vann båda mina matcehr mot han
2008-07-14 14:15:45 - ArgoW: och även om du vinner får du bara 14 den över dig har 15
2008-07-14 14:15:55 - ArgoW: så hur de än blir så blir de ingen skillnad
2008-07-14 14:16:09 - bjogus: GRATTIS
2008-07-14 14:16:27 - ArgoW: förutmo att högsta poängen under alla divisoner är 24 och de är de jag med får om jag vinner:P
2008-07-14 14:16:39 - ArgoW: så ingen press på detta spel:P
2008-07-14 14:17:21 - bjogus: du kommer vinna detta... jag hade 10 vs 2 och förlorade :(
2008-07-14 14:17:23 - ArgoW: och du måste spela en match mot diveisons 2an under oss om jag inte fattat de fel sen
2008-07-14 14:18:21 - bjogus: XI ska du till nu :P
2008-07-14 14:22:37 - ArgoW: gg
Write to Game Chat
click to deploy here
click to assault from here
click to assault to here
click to reinforce from here
click to reinforce to here
click to reinforce to here
right-click to reinforce from here
click to select/deselect
right-click to play set
click again to deploy  troops
click again to assault
right-click to auto-assault
click again to advance  troops
right-click to advance zero
click again to reinforce  troops
click again to reinforce  troops
right-click to reinforce from here
Login