Conquer Club

Toernooi: Koning der Lage Landen 2007 (Winnaar: Demon666)

Tournaments completed in 2009.

Moderator: Tournament Directors

Toernooi: Koning der Lage Landen 2007 (Winnaar: Demon666)

Postby MarVal on Thu Jun 14, 2007 1:37 pm

  Koning van het Koninkrijk der Lage Landen toernooi
  (King of the Kingdom of the Low Countries Tournament)
- Dit toernooi is voor Belgen en Nederlanders die strijden om Koning te worden van De Verenigde Koninkrijk der Lage Landen.

  De verhaallijn van Deel 1
Image

Heel heel heel ver weg, maar toch zo zo zo dichtbij ligt in het melkwegstelsel de planeet Eurotopia. Deze planeet bestaat voor 85% uit zee, moeras en woestijn. Toch leven er op deze planeet mensen. Zij leven op de enige vruchtbare grond van de planeet, het zogehete Lage Landen.

Je zou zeggen dat dit klein vruchtbare gebiedje iedereen in harmonie samen zouden leven, maar niets is het geval. De Lage Landen worden niet regeert door een Koning en Koningin, maar door 8 ridderorden. Deze ridderorden leefden wel gezamenlijk naast elkaar, maar niemand kwam zomaar op het gebied van een andere ridderorde zonder dit vooraf aan te kondigen. Zo hielden zij elkaar voortdurend in de gaten en bleven er spanningen in de lucht hangen. Om toch op elkaar te kunnen bouwen zijn er wel onderlinge bondgenoten. Deze zijn:

Verbond van Belgica (gelegen in het Zuidelijke deel)
- de ridderorde van de Vlamingen
- de ridderorde van de Aantweerpenoarè
- de ridderorde van de Brabanders
- de ridderorde van de Limburgers

Verbond van Nederlandia (gelegen in het Noordelijke deel)
- de ridderorde van de Noordelingen
- de ridderorde van de Oosterlingen
- de ridderorde van de Westerlingen
- de ridderorde van de Zuiderlingen

Door al die spanningen en de snak naar meer vruchtbaar grondgebied in de Lage Landen kan het niet lang uitblijven of er zal een groot slagveld gaan ontstaan. Want geen van deze ridderorden wil onderdoen voor elkaar, maar alleen kunnen ze het niet aan. En zijn de bondgenoten wel te vertrouwen? Heulen zij niet met het verbond van de vijand? Want nu bestaan de ridderorden uit een bonte verzameling van ridders, die ooit door slagvelden samen te winnen een gebied hebben veroverd en deze nog steeds behouden. Binnen een ridderorde heerst anarchie en om sterker te blijven als ridderorde en je verdediging en aanval sneller te kunnen inzetten is hiërarchie een pré. Dus wordt het tijd om orde op zaken te stellen.

  Deel 1 - Van Anarchie tot Hiërarchie
En hier zal er eerst gestreden worden om de rangorde binnen een ridderorde:
- Voor elke winst krijg je 2 punten, de runner-up 1 punt.
- Vanaf 3 punten zal je stijgen in gradatie.
- Je strijdt 4x binnen je ridderorde (ik probeer dat een ieder sowieso minimaal 1x tegen mekaar speelt).
- Alleen de 6 sterksten in de ridderorde zullen doorgaan in de strijd. De rest zal sneuvelen muv waar er maar zes of minder in één ridderorde zitten. Zij gaan sowieso allemaal door naar de volgende strijden.
________________________________________________________________________________

  De verhaallijn van Deel 2
Image

Na jaren van hiërarchie binnen de ridderorden is er één ridderorde waar vrede nog ver te zoeken is. Daar is nog een hevige strijd gaande. Het betreft hier om de ridderorde van de Westerlingen. Het is een belangrijk handelsgebied en niemand wil water bij de wijn doen. Door de onrust in die regio zien de ridderorde van de Vlamingen en de ridderorde van de Aantweerpenoarè hun kans schoon om zich te vestigen in gebieden van de ridderorde van de Westerlingen. Omdat de ridders van de ridderorde van de Westerlingen nog onderling in een hevige strijd zijn verwikkeld, vragen ze de hulp in van hun bondgenoten van het Verbond van Nederlandia. Ook de de ridderorde van de Vlamingen en de ridderorde van de Aantweerpenoarè vragen hulp aan hun bondgenoten van het Verbond van Belgica in hun strijd om de belangrijkste handelsgebied in handen te krijgen. Als eenmaal de hiërarchie binnen de ridderorde van de Westerlingen is hersteld zullen zij zich voegen bij het strijdgewoel.

  Deel 2 - Rivaliteit tussen de Verbonden
Hier zal gestreden worden om de Ridderorde Punten:
- Er zal gestreden worden in triple-games.
- Het puntensysteem vind je in Post 2.
- Je strijdt 4x voor je ridderorde (ik probeer dat een ieder sowieso minimaal 1x tegen een andere ridderorde van de rivaliserende verbond speelt).
- De 2 sterkste ridderorden binnen een verbond zullen doorgaan in de strijd en alleen de 4 sterksten in die ridderorde. Met dien verstande dat ridderpunten boven individuele punten gaan. De overige ridders zijn gesneuveld op het slagveld.
________________________________________________________________________________

  De verhaallijn van Deel 3
Image

Door de veldslagen tussen het Verbond van Belgica en Verbond van Nederlandia is er een nieuwe grens tussen de Verbonden ontstaan. De grondgebieden van de gesneuvelde ridders van de ridderorden van de Aantweerpenoarè, de Limburgers, de Westerlingen en de Zuiderlingen zijn geclaimd door de andere ridderorden. Echter de belangrijkste handelsgebied op het vroegere grondgebied van de ridderorde van de Westerlingen is geclaimd door de ridderorde van de Vlamingen en de goud- en diamantmijnen op het vroegere grondgebied van de ridderorde van de Limburgers is geclaimd door de ridderorde van de Oosterlingen. Deze geclaimde gebieden zijn een doorn in het oog van de ridderorden van de Brabanders en de Noordelingen. Want door de geclaimde gebieden is er welvaart en rijkdom bij de ridderorden van de Vlamingen en de Oosterlingen, terwijl de andere twee ridderorden er niet van mee profiteren.
Door deze perikelingen is er een heftige discussie ontstaan over de geclaimde gebieden. Binnen de ridderorden zelf is men er niet over eens wat te doen. Hetzij de welvaart en rijkdom te delen met je bondgenoot en/of het andere Verbond. Hetzij de zwaarden weer op te pakken en de strijd aan te gaan tegen je bondgenoot en/of het andere Verbond. En juist door deze onenigheid is er weer opnieuw een strijd ontstaan binnen de ridderorden zelf.

  Deel 3 - De geclaimde gebieden
Hier zal gestreden worden om Welvaart en Rijkdom:
- Er zal gestreden worden in 4-player games.
- Je strijdt 4x tegen de ridders uit je eigen ridderorde.
- De punten die je in deze games verdient komen bovenop de al eerder behaalde Individuele Punten.
- Alleen de 2 sterksten in de ridderorde zullen doorgaan in de strijd.
- Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar de Ridderorde Punten.
- Alle andere ridders zullen een langzame dood tegemoet gaan in de martelkerkers.
________________________________________________________________________________

  De verhaallijn van Deel 4
Image

Na een periode van welvaart, rijkdom en rust lijkt alles in kannen en kruiken. Echter blijkt die rust ongegrond te zijn, want men heeft toch wrok voor elkaar. Zowel tussen de verbonden als tussen de ridderorden van hetzelfde verbond. Elke ridderorde wilt zijn gebied uitbreiden, zowel richting het andere verbond alszijnde richting de ridderorde uit zijn eigen verbond. Maar hoe doe je het laatste zonder op te vallen en de oorlog te verklaren tussen de ridderorden zelf. Daarom hebben de verbonden weer hun strijd op gepakt tegen elkaar. Echter met dien verstande dat zij heimelijk het gebied van de ridderorde uit hun eigen verbond ook zullen toeëigenen. De hel is losgebarsten overal en nergens. Wie oh wie heeft de heimelijkste oorlogsstrategie om als sterkste ridderorde uit het slagveld te komen?

  Deel 4 - Wie is je vijand?
Hier zal gestreden worden om zowel de Ridderorde Punten als Individuele Punten:
- Er zal gestreden worden in double-games met 8 spelers.
- Het puntensysteem is als volgt:
 • 2 Individuele Punten = Het elimineren van de 1ste ridder uit een ridderorde.
 • 4 Individuele Punten = Het elimineren van de 2de ridder uit een ridderorde.
 • 6 Individuele Punten = Het elimineren van de ridder uit je eigen ridderorde.
 • 8 Ridderorde Punten = Het winnen van de strijd.
- Je strijdt 4x tegen mekaar.
- De sterkste ridderorde binnen een verbond zal doorgaan in de strijd.
- De overige ridders zijn gesneuveld op het slagveld.
________________________________________________________________________________

  De verhaallijn van Deel 5
Image

Men zou nu denken dat het wapengekletter verleden tijd is! Of men zou denken dat het nu Verbond van Belgica tegen Verbond van Nederlandia zal gaan! Maar niks is waar...... Want 2 leiders in één Verbond kan natuurlijk nooit lang goed gaan! De één wilt niet onder doen voor de ander en geven en nemen is ook niet de sterkste kant van deze ridders. En zoals het volk in elk Verbond al vermoeden kon het niet lang uitblijven... en voordat de één de ander zou verrassen met een list hebben de 2 leiders uit elk Verbond openlijk elkaar de oorlog verklaard. Eerst samen de vijand verdrijven en/of elimineren en nu tegenover mekaar als vijanden! Wie zullen controle krijgen over alle ridderorden in hun Verbond en zullen zichzelf kronen als:

Image

Image

  Deel 5 - Vriend en Vijand
Hier zal elk Verbond strijden om de hoogste titel Koning.
- Er wordt niet gestreden om Riderorde Punten en Individuele Punten.
- Er zal gestreden worden in vijf 1vs1 games.
- De sterkste ridders binnen een verbond zullen gekroond worden tot:
 • Koning van Nederlandia
 • Koning der Belgica
- De andere ridders zijn gesneuveld op het slagveld.
________________________________________________________________________________

  De verhaallijn van Deel 6 (de laatste strijd)
Image

Na een uitgebreide ceremoniële plechtigheid bij beide verbonden, in het bijzijn van hun uitbundige feestende bevolking, werd onder juichend applaus Grootkruis Sherkaner en Grootcommandeur demon (Demon666) gekroond tot:

Image

Image

Deze heugelijke dag werd nog eens dun over gedaan in maanden van feestelijke activiteiten, waarbij de drank vrij spel kreeg. Er heerst vrede, geluk en saamhorigheid en dat was merkbaar voorbij de landsgrenzen. Maar of dat zo zal blijven....... O:)

Na jaren van vredig naast elkaar te hebben geleefd, zijn en blijven beide Koningen jaloers kijkend naar elkaars leefgebied. Want het allerbelangrijkste grondstof om bier te maken is niet meer voorradig in Nederlandia, maar wel volop te verkrijgen in Belgica. En het al het malse wild bevindt zich op de Veluwe in Nederlandia en in Belgica loopt geen wild mals dier meer rond. Vol afschuw kijkt men over de grens naar elkaar en in plaats van de handen in één te slaan en te denken aan ruilhandel, kiezen ze voor de metalen weg. Oftewel harnassen uit de kast aan, zwaarden uit het vet en de paarden weer van het stal. Want twee Koningen in de Lage Landen, dat moest een keer fout gaan aflopen.....
De Koningen zullen hun beste, sterkste, sluwste en dapperste ridders voor nog één laatste strijd recruteren om alleenheerser te worden over de Lage Landen!

  Deel 6 - Een voor allen, allen voor een
Hier zal bepaald worden wie Koning van het Koninkrijk der Lage Landen zal gaan worden. Maar dit doen de 2 Koningen niet alleen. Zij mogen elk 3 ridders uit hun verbond recruteren. Deze ridders strijden aan de zijde van hun Koning om aan hem te tonen uit welk hout zij zijn gesneden. Dat zij de beste, sterkste, sluwste en dapperste ridders zijn van heel het Koninkrijk der Lage Landen.

 • Er worden vier strijden geleverd.
 • De 1ste strijd zal zijn een Quadruple strijd en de winnende Koning krijgt 2 punten.
  • De eerste ridder (dus niet de Koning) van het verliezende Verbond die gesneuveld is in deze strijd, zal niet verder gaan in de 2de strijd.
  • Dit geldt ook voor het winnende Verbond. Is er géén gesneuvelde, dan zal de ridder (dus niet de Koning) met de laagste strenght niet verder gaan in de 2de strijd.
 • De 2de strijd zal zijn een Triple strijd en de winnende Koning krijgt 4 punten.
  • De eerste ridder (dus niet de Koning) van het verliezende Verbond die gesneuveld is in deze strijd, zal niet verder gaan in de 3de strijd.
  • Dit geldt ook voor het winnende Verbond. Is er géén gesneuvelde, dan zal de ridder (dus niet de Koning) met de laagste strenght niet verder gaan in de 3de strijd.
 • De 3de strijd zal zijn een Double strijd en de winnende Koning krijgt 6 punten.
  • De ridder van het winnende Verbond is bevorderd tot generaal en zal de honneurs waarnemen, terwijl de Koning zich zal begeven in zijn laatste strijd tegen de Koning van het andere Verbond. De verliezende Koning zal zich hard moeten maken om nog te kunnen winnen in deze laatste allesbeslissende strijd.
 • De 4de strijd zal zijn een 1vs1 strijd en zal mogelijk de laatste allesbeslissende strijd zijn en de winnende Koning krijgt 9 punten.
  • Deze strijd bestaat uit 3 games, met elk een andere setting.
  • De winnaar van de 1vs1 strijd is diegene die minimaal 2 van de 3 games wint.
De Koning met de meeste punten uit de 4 strijden kan zich kronen tot:

Image
________________________________________________________________________________

Grtz
MarVal
Last edited by MarVal on Sun Mar 23, 2008 5:57 pm, edited 69 times in total.
Image highest score: 2157 (Major) / Verd ori'shya beskar'gam
ImageImage
User avatar
Corporal MarVal
 
Posts: 3823
Joined: Sat Nov 11, 2006 4:45 pm
Location: De Veroveraars der Lage Landen
Medals: 57
Standard Achievement (2) Doubles Achievement (3) Triples Achievement (2) Quadruples Achievement (2) Terminator Achievement (1)
Assassin Achievement (1) Manual Troops Achievement (1) Freestyle Achievement (1) Fog of War Achievement (2) Speed Achievement (1)
Teammate Achievement (2) Cross-Map Achievement (3) Ratings Achievement (3) Tournament Achievement (8) General Achievement (2)
Clan Achievement (2) Map Contribution (1) Tournament Contribution (15) General Contribution (5)

Toernooi Informatie

Postby MarVal on Thu Jun 14, 2007 1:37 pm

De Titels die je als strijder kunt bemachtigen in dit toernooi:

  Image
  De enige echte titel voor de winnaar van dit toernooi
  Image
  De titel voor de winnaar van Nederlandia
  Image
  De titel voor de winnaar van Belgica
Info over het Koning der Lage Landen toernooi 2007:

De map BeNeLux is gequenched!!!!

Om dit te vieren ga ik een toernooi maken die alleen wordt gespeeld op de BeNeLux map. Dit zal een toernooi zijn met een verhaallijn.
Lees de verhaallijn op Post 1.

Aanmeld Informatie:
- Dit toernooi is alleen voor Belgen en Nederlanders
- Een speler kan zich maar 1 keer opgeven voor dit toernooi.
- Bij het aanmelden geeft de speler aan bij welke orde hij wilt behoren. Dit hoeft niet de echte provincie/gewest te zijn, waar deze speler woont.
- De vakantieperiodes hou ik in de gaten. Geef aan wanneer je niet kan middels een PM of een bericht hier.
- Iedereen kan meedoen, premium of niet. Zorg er alleen voor dat je deze Topic in de gaten houdt om te kijken wanneer het begint. En tegen die tijd moet je wel een slot vrij houden.
- Als je je wilt aanmelden, gebruik dan onderstaande formulier:
  Ridder: (je naam)
  Rang: (je rang in CC)
  Koninkrijk: (je nationaliteit)
  Ridderorde: (de Ridderorde van je land)
Je kunt kiezen uit de volgende Ridderorden:
  Ridderorden van Belgica
  - De Vlamingen vol
  - De Antweerpenoaré vol
  - De Brabanders vol
  - De Limburgers vol
  Ridderorden van Nederlandia
  - De Noordelingen vol
  - De Oosterlingen vol
  - De Westerlingen vol
  - De Zuiderlingen vol
De gehele format zal nog komen, maar hieronder in het kort:

Toernooi Informatie:
- Dit toernooi is alleen voor Belgen en Nederlanders.
- Het wordt een strijd tussen BELGIË versus NEDERLAND.
- De Ridderorden van België strijden tegen de Ridderorden van Nederland.
- De Ridderorden van België strijden tegen de andere Ridderorden van België.
- De Ridderorden van Nederland strijden tegen de andere Ridderorden van Nederland.
- Iedere ridder en hoger speelt voor zichzelf. Tactiek is toegestaan, maar niet tussewn de Ridderorden of landen. Tenzij men speelt in doubles en triples.
- Als een speler of hoger uit het toernooi stapt, dan gelden dezelfde regels als die van een gediskwalificeerde speler, met uitzondering dat deze speler in toekomstige toernooien van MarVal zich gewoon weer kan aanmelden.
- De spelers die zich opgegeven hebben voor dit toernooi zullen zich ten alle tijden kunnen aanmelden voor de volgende Koning der Lage Landen toernooi als deze nog niet is begonnen.
- Alle games worden sowieso gespeeld als Sequential.
- De volgende variaties zullen in dit toernooi voorkomen:
  Number of Players: 2, 3, 4, 5, 6
  Game Type: Terminator, Doubles, Triples
  Bonus Cards: Escalating, Flat Rate, No Cards
  Fortifications: Chained, Adjacent, Unlimited
- Dit toernooi zal elk jaar plaatsvinden.

Gradaties in de Ridderorde:
  * Grootkruis (bij 21 punten)
  * Grootcommandeur (bij 12 punten)
  * Grootofficier (bij 9 punten)
  * Commandeur (bij 6 punten)
  * Officier (bij 3 punten)
  * Ridder (bij 0 punten)
Puntensysteem:
- Bij elke gewonnen strijd tegen ridders uit je eigen ridderorde krijg je 2 punten. De nummer 2 krijgt 1 punt.
- Bij elke gewonnen strijd tegen ridders van andere ridderorden (teamgame; doubles of triples) krijgt jouw ridderorde het aantal punten van de ridders uit je ridderorde die niet geëlimineerd zijn.
- Bij elke gewonnen strijd tegen ridders van andere ridderorden (teamgame; doubles of triples) krijg je naast de ridderordepunten, als je niet bent geëlimineerd, ook nog 1 individuele punt.
- Een strijd gaat voor de punten niet langer door dan tot ronde 30. Diegene die in ronde 30 de meeste legers heeft krijgt 2 punten. De één na meeste legers krijgt 1 punt. In een teamgame (doubles of triples) krijgt alleen de team met de meeste legers punten. Deze puntentelling is hetzelfde als bij een gewonnen strijd in een teamgame.

Diskwalificatie:
- Diskwalificatie is als je als speler 3 beurten mist (deadbeats).
- Diskwalificatie zijn onderlinge geheime alliancies of aangekondigde alliancies (alleen bij 3 riddergames).
- Diskwalificatie is als een speler zich niet aanmeldt voor een nieuwe game, tenzij deze speler via een PM laat weten niet te kunnen spelen op dat moment.
- De gediskwalificeerde speler verliest al zijn behaalde punten.
- De punten die de gediskwalificeerde speler heeft gekregen in een game zal niet overgaan op de runner-up.
- De ridderorde waar deze speler in zit, zal verder spelen zonder hem.
- De verdere verloop van dit toernooi blijft hetzelfde zonder hem.
- De gediskwalificeerde speler zal uitgesloten worden voor verdere deelname in toekomstige toernooien van MarVal.

Grtz
Marval
Last edited by MarVal on Sat Mar 22, 2008 5:44 pm, edited 46 times in total.
User avatar
Corporal MarVal
 
Posts: 3823
Joined: Sat Nov 11, 2006 4:45 pm
Location: De Veroveraars der Lage Landen
Medals: 57
Standard Achievement (2) Doubles Achievement (3) Triples Achievement (2) Quadruples Achievement (2) Terminator Achievement (1)
Assassin Achievement (1) Manual Troops Achievement (1) Freestyle Achievement (1) Fog of War Achievement (2) Speed Achievement (1)
Teammate Achievement (2) Cross-Map Achievement (3) Ratings Achievement (3) Tournament Achievement (8) General Achievement (2)
Clan Achievement (2) Map Contribution (1) Tournament Contribution (15) General Contribution (5)

Verbond van Belgica

Postby MarVal on Thu Jun 14, 2007 1:37 pm

  Ranglijst
(Update 22 november 2008)
Click image to enlarge.
image


  Toernooi Statistieken
- 3 Grootkruizen, waarvan 1 uit Belgica en 2 uit Nederlandia
- 6 Grootcommandeurs, waarvan 4 uit Belgica en 2 uit Nederlandia
- 3 Grootofficieren, waarvan 2 uit Belgica en 1 uit Nederlandia
- 16 Commandeurs, waarvan 7 uit Belgica en 9 uit Nederlandia
- 21 Officieren, waarvan 9 uit Belgica en 12 uit Nederlandia
- 12 Ridders,waarvan 5 uit Belgica en 7 uit Nederlandia
- Totaal gesneuvelden in de strijd = 57 ridders, waarvan 26 uit Belgica en 31 uit Nederlandia

  Strijd Statistieken
Deel 1

De Vlamingen
- klaar
De Antweerpenoarè
- klaar
De Brabanders
- klaar
De Limburgers
- klaar

Deel 2

Strijd 1, Strijd 2, Strijd 3 en Strijd 4
- klaar

Deel 3
- klaar

Deel 4
- klaar

Deel 5
Image
Last edited by MarVal on Sun Mar 23, 2008 6:50 pm, edited 191 times in total.
User avatar
Corporal MarVal
 
Posts: 3823
Joined: Sat Nov 11, 2006 4:45 pm
Location: De Veroveraars der Lage Landen
Medals: 57
Standard Achievement (2) Doubles Achievement (3) Triples Achievement (2) Quadruples Achievement (2) Terminator Achievement (1)
Assassin Achievement (1) Manual Troops Achievement (1) Freestyle Achievement (1) Fog of War Achievement (2) Speed Achievement (1)
Teammate Achievement (2) Cross-Map Achievement (3) Ratings Achievement (3) Tournament Achievement (8) General Achievement (2)
Clan Achievement (2) Map Contribution (1) Tournament Contribution (15) General Contribution (5)

Verbond van Nederlandia

Postby MarVal on Thu Jun 14, 2007 1:38 pm

  Ranglijst
(Update 22 november 2008)
Click image to enlarge.
image


  Toernooi Statistieken
- 3 Grootkruizen, waarvan 1 uit Belgica en 2 uit Nederlandia
- 6 Grootcommandeurs, waarvan 4 uit Belgica en 2 uit Nederlandia
- 3 Grootofficieren, waarvan 2 uit Belgica en 1 uit Nederlandia
- 16 Commandeurs, waarvan 7 uit Belgica en 9 uit Nederlandia
- 21 Officieren, waarvan 9 uit Belgica en 12 uit Nederlandia
- 12 Ridders,waarvan 5 uit Belgica en 7 uit Nederlandia
- Totaal gesneuvelden in de strijd = 57 ridders, waarvan 26 uit Belgica en 31 uit Nederlandia

  Strijd Statistieken
Deel 1

De Noordelingen
- klaar
De Oosterlingen
- klaar
De Westerlingen
- klaar
De Zuiderlingen
- klaar

Deel 2

Strijd 1, Strijd 2, Strijd 3 en Strijd 4
- klaar

Deel 3
- klaar

Deel 4
- klaar

Deel 5
Image
Last edited by MarVal on Sun Mar 23, 2008 6:51 pm, edited 139 times in total.
User avatar
Corporal MarVal
 
Posts: 3823
Joined: Sat Nov 11, 2006 4:45 pm
Location: De Veroveraars der Lage Landen
Medals: 57
Standard Achievement (2) Doubles Achievement (3) Triples Achievement (2) Quadruples Achievement (2) Terminator Achievement (1)
Assassin Achievement (1) Manual Troops Achievement (1) Freestyle Achievement (1) Fog of War Achievement (2) Speed Achievement (1)
Teammate Achievement (2) Cross-Map Achievement (3) Ratings Achievement (3) Tournament Achievement (8) General Achievement (2)
Clan Achievement (2) Map Contribution (1) Tournament Contribution (15) General Contribution (5)

Postby Cubus on Thu Jun 14, 2007 2:23 pm

Ridder: Heer Cubusch
Rang: ?
Koninkrijk: De Nederlanden
Ridderorde: Zuiderling
Corporal Cubus
 
Posts: 5
Joined: Sat Apr 28, 2007 3:01 pm

Postby freak87 on Thu Jun 14, 2007 2:50 pm

leuk idee marval ik doe mee

Ridder: freaking jonkvrouw :P
Rang: coporal 1st class
Koninkrijk: De Nederlanden
Ridderorde: De Oosterlingen
Last edited by freak87 on Sat Sep 15, 2007 10:22 am, edited 1 time in total.
User avatar
Corporal 1st Class freak87
 
Posts: 114
Joined: Thu Oct 19, 2006 6:16 am
Location: gelderland, the netherlands
Medals: 30
Standard Achievement (2) Doubles Achievement (2) Triples Achievement (2) Quadruples Achievement (2) Terminator Achievement (1)
Assassin Achievement (2) Manual Troops Achievement (1) Freestyle Achievement (2) Nuclear Spoils Achievement (1) Fog of War Achievement (2)
Speed Achievement (2) Random Map Achievement (1) Cross-Map Achievement (2) Ratings Achievement (3) General Achievement (1)
Clan Achievement (4)

Postby SirSebstar on Thu Jun 14, 2007 3:05 pm

Ridder: SirSebstar
Rang: Sergeant 1st Class
Koninkrijk: Nederland
Ridderorde: Trans Islania ( Oosterling)
Image
User avatar
Major SirSebstar
 
Posts: 6969
Joined: Fri Oct 27, 2006 7:51 am
Location: SirSebstar is BACK. Highscore: Colonel Score: 2919 21/03/2011
Medals: 96
Standard Achievement (4) Doubles Achievement (2) Triples Achievement (2) Quadruples Achievement (2) Terminator Achievement (3)
Assassin Achievement (3) Manual Troops Achievement (3) Freestyle Achievement (1) Nuclear Spoils Achievement (3) Fog of War Achievement (4)
Speed Achievement (3) Teammate Achievement (2) Random Map Achievement (2) Cross-Map Achievement (3) Ratings Achievement (4)
Tournament Achievement (23) General Achievement (6) Clan Achievement (10) Training Achievement (1) Tournament Contribution (4)
General Contribution (11)

Postby onbekende on Thu Jun 14, 2007 3:40 pm

Ridder: onbekende
Rang: Corporal (won't stick probably :D)
Koninkrijk: België
Ridderorde: De Antwerpenaren


zoland da ge me uit de walloniers houd
Emperor of the Benelux
Founder of the Commonwealth of Planets
Founder and CEO of JF
User avatar
Lieutenant onbekende
 
Posts: 1530
Joined: Fri Apr 14, 2006 10:19 am
Location: Belgium
Medals: 21
Standard Achievement (3) Doubles Achievement (1) Triples Achievement (1) Quadruples Achievement (1) Terminator Achievement (1)
Manual Troops Achievement (1) Freestyle Achievement (3) Fog of War Achievement (2) Trench Warfare Achievement (1) Teammate Achievement (1)
Random Map Achievement (1) Cross-Map Achievement (3) Clan Achievement (2)

Postby Wisse on Thu Jun 14, 2007 4:41 pm

Ridder: essiw
Rang: Corporal
Koninkrijk: Nederland
Ridderorde: De Oosterlingen


het liefst
- 2 versus 2
- 3 versus 3

want 1 vs 1 vind ik minder
Image Image
User avatar
Sergeant Wisse
 
Posts: 4448
Joined: Fri Oct 13, 2006 2:59 pm
Location: The netherlands, gelderland, epe
Medals: 12
Standard Achievement (2) Doubles Achievement (2) Triples Achievement (2) Freestyle Achievement (2) Teammate Achievement (2)
Cross-Map Achievement (1) Map Contribution (1)

Postby Uberwald on Thu Jun 14, 2007 4:49 pm

Goed man! Gefeliciteerd!!!

Ik schrijf me in!

Ridder: Uberwald
Rang: Luitenant
Koninkrijk: Nederlandse
Ridderorde: Westen
Image
User avatar
Captain Uberwald
 
Posts: 773
Joined: Tue Sep 19, 2006 12:31 pm
Medals: 14
Standard Achievement (2) Doubles Achievement (2) Triples Achievement (2) Quadruples Achievement (1) Terminator Achievement (2)
Cross-Map Achievement (2) Ratings Achievement (2) Clan Achievement (1)

Postby MarVal on Thu Jun 14, 2007 5:22 pm

freak87 wrote:leuk idee marval ik doe mee

Uberwald wrote:Goed man! Gefeliciteerd!!!


Bedankt allebei.

Verder wilde ik ook Luxemburg toevoegen met CC members van Frankrijk, Duitsland en/of Spanje.
Tenslotte hebben zij ook gedeelten van de Lage Landen in handen gehad.
Maar dat laat ik aan jullie over.
Kan ipv hun de naam Luxemburg ook een andere naam geven?

Ik hoor het wel van jullie......

Grtz
MarVal
Image highest score: 2157 (Major) / Verd ori'shya beskar'gam
ImageImage
User avatar
Corporal MarVal
 
Posts: 3823
Joined: Sat Nov 11, 2006 4:45 pm
Location: De Veroveraars der Lage Landen
Medals: 57
Standard Achievement (2) Doubles Achievement (3) Triples Achievement (2) Quadruples Achievement (2) Terminator Achievement (1)
Assassin Achievement (1) Manual Troops Achievement (1) Freestyle Achievement (1) Fog of War Achievement (2) Speed Achievement (1)
Teammate Achievement (2) Cross-Map Achievement (3) Ratings Achievement (3) Tournament Achievement (8) General Achievement (2)
Clan Achievement (2) Map Contribution (1) Tournament Contribution (15) General Contribution (5)

Postby Jeepee on Thu Jun 14, 2007 6:32 pm

Leuk man!

Ik schrijf me in!

Ridder: Jan van Schaffelaar (Jeepee)
Rang: Sergeant
Koninkrijk: Nederland
Ridderorde: De Westerlingen
User avatar
Colonel Jeepee
 
Posts: 393
Joined: Wed Jan 03, 2007 9:39 am
Location: The Netherlands, Utrecht
Medals: 7
Standard Achievement (2) Doubles Achievement (2) Triples Achievement (1) Terminator Achievement (1) Cross-Map Achievement (1)

Postby cpexp on Thu Jun 14, 2007 6:52 pm

Ridder: Samson
Rang: Corporal 1st class
Koninkrijk: Belgie
Ridderorde: Antwerpenaar
Major cpexp
 
Posts: 11
Joined: Wed May 16, 2007 8:06 am
Medals: 9
Standard Achievement (2) Doubles Achievement (1) Terminator Achievement (1) Manual Troops Achievement (1) Freestyle Achievement (1)
Fog of War Achievement (1) Cross-Map Achievement (2)

Postby Schaambaard on Thu Jun 14, 2007 6:54 pm

Goed plan!

Ridder: Schaambaard
Rang: Corporal 1st class
Koninkrijk: België
Ridderorde: Antwerpenaren
User avatar
Major Schaambaard
 
Posts: 15
Joined: Sat Nov 25, 2006 5:10 am
Medals: 16
Standard Achievement (3) Terminator Achievement (1) Manual Troops Achievement (1) Freestyle Achievement (3) Fog of War Achievement (3)
Trench Warfare Achievement (1) Cross-Map Achievement (2) Ratings Achievement (2)

Postby perzik on Thu Jun 14, 2007 8:47 pm

Ridder: Perzik
Rang: Sergeant
Koninkrijk: België
Ridderorde: Vlamingen
User avatar
Lieutenant perzik
 
Posts: 11
Joined: Sat Jan 20, 2007 12:34 pm
Medals: 9
Standard Achievement (2) Doubles Achievement (1) Terminator Achievement (1) Freestyle Achievement (2) Fog of War Achievement (1)
Cross-Map Achievement (1) Ratings Achievement (1)

Postby eagle_1 on Fri Jun 15, 2007 3:16 am

Ridder: Eagle
Rang: Cook
Koninkrijk: Nederland
Ridderorde: de Zuiderlingen
User avatar
Sergeant eagle_1
 
Posts: 125
Joined: Sat Dec 16, 2006 7:45 am
Location: Made - The Netherlands
Medals: 23
Standard Achievement (2) Doubles Achievement (2) Triples Achievement (1) Quadruples Achievement (2) Terminator Achievement (1)
Assassin Achievement (1) Freestyle Achievement (1) Fog of War Achievement (2) Teammate Achievement (2) Random Map Achievement (1)
Cross-Map Achievement (2) Ratings Achievement (1) Tournament Achievement (1) Clan Achievement (4)

Postby nathansamson on Fri Jun 15, 2007 4:40 am

Ridder: Nathan
Rang: 1022 Punten (News Recruit)
Koninkrijk: België
Ridderorde: Antwerpenaar
Cadet nathansamson
 
Posts: 11
Joined: Wed May 30, 2007 1:56 pm
Medals: 7
Standard Achievement (2) Terminator Achievement (1) Assassin Achievement (1) Freestyle Achievement (2) Cross-Map Achievement (1)

Postby Fritsvg on Fri Jun 15, 2007 5:22 am

Ik heb een vraag, ik wil me heel graag aanmelden, maar ik ben geen premium houder. Dus heb maar 4 vakjes. Kan ik dan meedoen? :D
Als dat kan:

Ridder: Fritsvg
Rang: Corporal
Koninkrijk: Nederland
Ridderorde: Westerling
Sergeant 1st Class Fritsvg
 
Posts: 54
Joined: Tue May 01, 2007 8:39 am
Medals: 3
Standard Achievement (1) Assassin Achievement (1) Ratings Achievement (1)

Postby SirSebstar on Fri Jun 15, 2007 6:15 am

er zijn er meer zonder premium, dus ik denk het wel. Anders zou ik ook niet mee kunnen doen.

Ps Zorg er dan WEL voor dat je ALTIJD ten minste 1 slot open hebt, dan hoeft niet iedereen op jou te wachten
User avatar
Major SirSebstar
 
Posts: 6969
Joined: Fri Oct 27, 2006 7:51 am
Location: SirSebstar is BACK. Highscore: Colonel Score: 2919 21/03/2011
Medals: 96
Standard Achievement (4) Doubles Achievement (2) Triples Achievement (2) Quadruples Achievement (2) Terminator Achievement (3)
Assassin Achievement (3) Manual Troops Achievement (3) Freestyle Achievement (1) Nuclear Spoils Achievement (3) Fog of War Achievement (4)
Speed Achievement (3) Teammate Achievement (2) Random Map Achievement (2) Cross-Map Achievement (3) Ratings Achievement (4)
Tournament Achievement (23) General Achievement (6) Clan Achievement (10) Training Achievement (1) Tournament Contribution (4)
General Contribution (11)

Postby luapie on Fri Jun 15, 2007 6:16 am

Doe graag mee:

Ridder: Luapie
Rang: corporal 1st class
Koninkrijk: Nederlanden
Ridderorde: westerling

bvd
User avatar
Sergeant 1st Class luapie
 
Posts: 150
Joined: Tue Oct 17, 2006 3:07 pm
Medals: 29
Standard Achievement (3) Doubles Achievement (2) Triples Achievement (2) Quadruples Achievement (1) Terminator Achievement (2)
Assassin Achievement (3) Manual Troops Achievement (2) Freestyle Achievement (3) Fog of War Achievement (2) Speed Achievement (3)
Cross-Map Achievement (2) Ratings Achievement (3) Clan Achievement (1)

Postby bonobo`s son on Fri Jun 15, 2007 6:46 am

Leuk man!

Ik schrijf me in!

Ridder: Pepijn De Korte
Rang: Sergeant 1st class
Koninkrijk: Nederland
Ridderorde: De Westerlingen
Last edited by bonobo`s son on Fri Jun 15, 2007 7:08 am, edited 1 time in total.
ImageImage
Major bonobo`s son
 
Posts: 420
Joined: Thu Jan 04, 2007 11:27 am
Location: Amsterdam - Artis
Medals: 27
Standard Achievement (3) Doubles Achievement (2) Triples Achievement (2) Quadruples Achievement (1) Terminator Achievement (2)
Assassin Achievement (1) Freestyle Achievement (3) Fog of War Achievement (2) Speed Achievement (2) Cross-Map Achievement (3)
Ratings Achievement (2) General Achievement (2) Clan Achievement (2)

Postby Fritsvg on Fri Jun 15, 2007 6:53 am

SirSebstar wrote:er zijn er meer zonder premium, dus ik denk het wel. Anders zou ik ook niet mee kunnen doen.

Ps Zorg er dan WEL voor dat je ALTIJD ten minste 1 slot open hebt, dan hoeft niet iedereen op jou te wachtenOk, ik zal wel 1 of 2 sloten openhouden 8)

Ik heb er echt zin in!
Sergeant 1st Class Fritsvg
 
Posts: 54
Joined: Tue May 01, 2007 8:39 am
Medals: 3
Standard Achievement (1) Assassin Achievement (1) Ratings Achievement (1)

Postby sunshining on Fri Jun 15, 2007 7:21 am

Ridder: Sunny
Rang: Sergeant
Koningrijk: Nederland
Ridderorde: De Westerlingen
Corporal 1st Class sunshining
 
Posts: 688
Joined: Mon Oct 23, 2006 11:54 am
Location: the Netherlands
Medals: 56
Most Improved Bronze (1) Standard Achievement (4) Doubles Achievement (4) Triples Achievement (3) Quadruples Achievement (3)
Terminator Achievement (2) Assassin Achievement (3) Manual Troops Achievement (2) Freestyle Achievement (1) Nuclear Spoils Achievement (2)
Fog of War Achievement (4) Speed Achievement (2) Teammate Achievement (2) Random Map Achievement (1) Cross-Map Achievement (3)
Ratings Achievement (4) Tournament Achievement (4) Clan Achievement (8) Tournament Contribution (3)

UPDATE

Postby MarVal on Fri Jun 15, 2007 8:05 am

UPDATED:

On Post 2:
  - Nu 5 Belgische ridders
On Post 3:
  - Nu 11 Nederlandse ridders

En Belgische ridders trommel je landgenoten van CC bij elkaar om zich aan te melden in naam der Belgisch Koninkrijk.

Grtz
MarVal

P.S.: Iedereen kan meedoen, premium of niet. Zorg er alleen voor dat je deze Topic in de gaten houdt om te kijken wanneer het begint. En tegen die tijd moet je wel een slot vrij houden.
Image highest score: 2157 (Major) / Verd ori'shya beskar'gam
ImageImage
User avatar
Corporal MarVal
 
Posts: 3823
Joined: Sat Nov 11, 2006 4:45 pm
Location: De Veroveraars der Lage Landen
Medals: 57
Standard Achievement (2) Doubles Achievement (3) Triples Achievement (2) Quadruples Achievement (2) Terminator Achievement (1)
Assassin Achievement (1) Manual Troops Achievement (1) Freestyle Achievement (1) Fog of War Achievement (2) Speed Achievement (1)
Teammate Achievement (2) Cross-Map Achievement (3) Ratings Achievement (3) Tournament Achievement (8) General Achievement (2)
Clan Achievement (2) Map Contribution (1) Tournament Contribution (15) General Contribution (5)

Postby SirSebstar on Fri Jun 15, 2007 8:14 am

een kleine tip,
Mischien is het wel leuk tip dit de Koning(ing) der Benelux te noemen, historisch ook verantwoord.
Image
User avatar
Major SirSebstar
 
Posts: 6969
Joined: Fri Oct 27, 2006 7:51 am
Location: SirSebstar is BACK. Highscore: Colonel Score: 2919 21/03/2011
Medals: 96
Standard Achievement (4) Doubles Achievement (2) Triples Achievement (2) Quadruples Achievement (2) Terminator Achievement (3)
Assassin Achievement (3) Manual Troops Achievement (3) Freestyle Achievement (1) Nuclear Spoils Achievement (3) Fog of War Achievement (4)
Speed Achievement (3) Teammate Achievement (2) Random Map Achievement (2) Cross-Map Achievement (3) Ratings Achievement (4)
Tournament Achievement (23) General Achievement (6) Clan Achievement (10) Training Achievement (1) Tournament Contribution (4)
General Contribution (11)

Next

Return to Completed 2009

Who is online

Users browsing this forum: No registered users